Cykl warsztatów szkoleniowych w ramach projektu Valeant dla polskiej farmacji

Dziękujemy za udział w kursach!


Kursy szkoleniowe dla farmaceutów pt. „PROFILAKTYKA ORAZ LECZENIE NADWAGI I OTYŁOŚCI” zostały przeprowadzone w terminie od marca do października 2017 r. pod patronatem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Izb Aptekarskich oraz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

W tym roku z powodzeniem zorganizowaliśmy 13 kursów dla farmaceutów, w których udział wzięło prawie 2000 uczestników z całej Polski.

DZIĘKUJEMY ZA AKTYWNY UDZIAŁ W KURSACH!

Program kursu


8.00–9.00 Rejestracja uczestników

9.00–9.15 Rozpoczęcie i powitanie uczestników

9.15–9.55 Zmikronizowana diosmina jako standard leczenia przewlekłej niewydolności żylnej

9.55–10.40 Rola leczenia objawowego w schorzeniach gardła i górnych dróg oddechowych

10.40–11.00 Przerwa

od 11.00 Kurs 1.17. Profilaktyka oraz leczenie nadwagi i otyłości

  • Nadwaga i otyłość – definicje, epidemiologia i etiopatogeneza. Diagnostyka i klasyfikacja nadwagi i otyłości
  • Profilaktyka i leczenie farmakologiczne zaburzeń lipidowych w otyłości
  • Nadwaga i otyłość jako czynnik ryzyka wybranych chorób przewlekłych
  • Współczesne metody profilaktyki i leczenia farmakologicznego nadwagi i otyłości
  • Współczesne możliwości terapii zaburzeń psychicznych u pacjentów w zespole metabolicznym i nadwagą
  • Podsumowanie – rola farmaceuty jako doradcy i opiekuna pacjenta z nadwagą i otyłością oraz zaburzeniami lipidowymi. Propozycje programów edukacyjnych i profilaktycznych w terapii otyłości

18.00 Dyskusja, podsumowanie, zakończenie kursu szkoleniowego, test


Punkty twarde przyznaje Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Punkty miękkie przyznaje właściwa Okręgowa Izba Aptekarska/PTFarm.

Warunkiem uzyskania certyfikatu na miejscu szkolenia jest rejestracja na 5 dni przed datą spotkania. Pozostałe osoby, które zaliczą test będą mogły odebrać certyfikat w Izbach Aptekarskich do których należą.

Komitet naukowy


Kierownik naukowy:

PROF. DR HAB. MED. ARTUR MAMCARZ

Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM. Autor wielu prac oryginalnych, poglądowych i rozdziałów w podręcznikach. Znany, ceniony i lubiany wykładowca. Obszar zainteresowań klinicznych, naukowych i dydaktycznych to m.in. nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna, farmakologia kliniczna, kardiodiabetologia, kardiologia sportowa.

Wykładowcy:

PROF. DR HAB. MED. BARTOSZ ŁOZA

Kierownik Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychiatrycznego, autor ponad 300 publikacji, zainteresowania naukowe: innowacje w neuropsychiatrii.


DR HAB. N. MED. ERNEST KUCHAR

Kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista z zakresu pediatrii i chorób zakaźnych. Autor licznych publikacji naukowych i podręczników. Wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem. Obszar zainteresowań naukowych to głównie zakażnenia dróg oddechowych oraz problematyka szczepień ochronnych.

DR N. MED. MAREK CHMIELEWSKI

Adiunkt w Katedrze i Klinice Katedry Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Pracowni Hemodynamiki w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim. Nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym.


DR N. MED. MACIEJ JANISZEWSKI

Adiunkt w Zakładzie Rehabilitacji i Niewydolności Serca Katedry Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nauczyciel akademicki z kilkunastoletnim doświadczeniem dydaktycznym zarówno w zakresie nauczania studentów jak i edukacji podyplomowej.

Rejestracja  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej w celach marketingowych i edukacyjnych przez Grupa NeoArt z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 4c, oraz udostępnianie ich podmiotom trzecim w tożsamych celach.
  • Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń. W razie niemożności przybycia, osoby zarejestrowane prosimy o bezwzględne powiadomienie Organizatora. Uczestnictwo w konferencji mogą zgłosić osoby uprawnione do wystawiania recept oraz osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi.
  • Rejestracja zostanie zamknięta po osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników.

Kontakt


Organizator

Grupa NeoArt
ul. Niedźwiedzia 4c
02-737 Warszawa
tel. 514 553 039
e-mail: zapisy@neoart.com.pl

Warsztaty 2016


19 czerwca 2016 roku zakończyliśmy kolejną edycję warsztatów “Valeant dla polskiej farmacji” - Opieka farmaceutyczna w nadciśnieniu tętniczym.

Warsztaty cieszyły się dużą popularnością – przeszkoliliśmy blisko 3 000 farmaceutów z całej Polski. Dziękujemy za aktyny udział w kursach.

Warsztaty 2015


Kursy szkoleniowe dla farmaceutów pt. „Postępy w farmakoterapii chorób układu krążenia” zostały przeprowadzone w terminie od czerwca do listopada 2015 r. pod patronatem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Izb Aptekarskich oraz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

W okresie czerwiec – listopad 2015 z powodzeniem zorganizowaliśmy 8 kursów dla farmaceutów. W kursach udział wzięło ponad 2000 farmaceutów z całej Polski.


DZIĘKUJEMY ZA AKTYWNY UDZIAŁ W SZKOLENIACH!